ป้ายเตือนแนวโค้ง (Chevron)

  • ผลิตจากแผ่นสะท้อนแสงของ ที่ได้การรับรองจากกรมการขนส่งทางบก