สีทาถนนกันลื่น Anti Skid Paint

  • ผลิตภัณฑ์จากประเทศสเปน ได้รับมาตรฐานสากล
  • ลดการลื่นไถลเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ขับขี่
  • เพิ่มความชัดเจนในการมองเห็นในพื้นที่อันตราย เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ