CURB ประกบหลักล้มลุก

  • CURB ประกบหลักล้มลุก มีไว้เพื่อช่วยให้หลักล้มลุกมีความแข็งแรงยิ่งขึ้น
  • ติดตั้งเพื่อแบ่งเลน หรือติดตั้งที่บริเวณหัวเกาะ หรือเกาะสี
  • ติดแผ่นสะท้อนแสงของ  ชนิด DIAMOND GRADE (DG3) ทำให้มองเห็นชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมในเวลากลางคืน