แผ่นสะท้อนแสง 3M ชนิด Engineer Grade (EG)

  • เป็นตัวแทนจำหน่ายแผ่นสะท้อนแสงของ
  • ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)
  • สต็อกสินค้าจำนวนมาก สามารถจัดจำหน่ายได้ทั้งแบบค้าปลีกและค้าส่ง
  • รับประกันอายุการใช้งานสูงสุดถึง 5 ปี*