ป้ายไฟกระพริบ เตือนน้ำท่วม พลังงานแสงอาทิตย์

  • ขนาดขอแสดงผล 84 X 48 ซม. จำนวน 2 จอแสดงผล พร้อมเสา
  • กล่องสีดำพร้อมกล่องใสกันน้ำ
  • ส่งสัญญาณเตือนผู้ขับขี่ได้ถุง 2 ข้อความ คือ “น้ำท่วมสูงผ่านไม่ได้” และ “น้ำท่วมรถใหญ่ผ่านได้