ไฟลูกศร LED สำหรับงานก่อสร้าง

  • โครงสร้างผลิตจากแผ่นโลหะอลูมิเนียม
  • จังหวะการกระพริบเป็นจังหวะเหมือนไฟเลี้ยวรถยนต์