ไฟลูกศร LEDs สำหรับงานก่อสร้าง

  • โครงสร้างผลิตจากแผ่นโลหะอลูมิเนียม
  • หลอดไฟ LEDs ใช้ชนิดเดียวกับไฟท้ายรถยนต์
  • จังหวะการกระพริบเป็นจังหวะเหมือนไฟเลี้ยวรถยนต์