แผ่นสะท้อนแสงสก็อตไลท์คอนฟอร์มเมเบิ้ล

  • เป็นตัวแทนจำหน่ายแผ่นสะท้อนแสงของ
  • ใช้สำหรับติดหลักนำทางและราวสะพาน
  • เป็นแผ่นสะท้อนแสงความสว่างระดับที่ 4 ชนิด HI PRISMATIC GRADE (HIP)