สีตีเส้นจราจรเทอร์โมพลาสติก แบบ MULTIDOT LINE

  • สามารถมองเห็นเส้นจราจร ได้ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน
  • เหมาะสำหรับใช้กับเส้นแบ่งช่องทางจราจร