สีตีเส้นถนนรูปแบบ MULTIDOT LINE

  • มีรูปร่างเป็นเม็ดกลม เรียงกันเป็นเส้นตรง เปรียบเสมือนหมุดสะท้อนแสงขนาดเล็กเรียงไปตามถนน
  • ผู้ขับขี่จะสามารถมองเห็นเส้นจราจรในขณะที่ฝนตกในเวลากลางคืนได้