หมุดสะท้อนแสงพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติด CURB และ BARRIER ชนิดกระพริบพร้อมกัน