เสื้อกั๊กสะท้อนแสง รุ่น 4 แถบ

  • ติดแถบสะท้อนแสง 4 แถบ
  • สกรีนชื่อและตราสัญลักษณ์หน่วยงาน