เสื้อกั๊กสะท้อนแสง รุ่น 8 แถบ (แถบสะท้อนแสง 2″)

  • ติดแถบสะท้อนแสง 8 แถบ
  • สกรีนชื่อและตราสัญลักษณ์หน่วยงาน