เสื้อกั๊กสะท้อนแสง รุ่น 8 แถบ

  • ติดแถบสะท้อนแสง 8 แถบ
  • สามารถสกรีนชื่อและตราสัญลักษณ์หน่วยงานได้