ไฟไซเรน LEDs พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด Ø 4”

  • ขนาด 4 นิ้ว สูง 10.5 ซม.
  • ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ โดยมีแผงโซล่าเซลล์ติดไว้ด้านบน
  • สามารถติดตั้งได้บนอุปกรณ์จราจรต่างๆ เช่น แบริเออร์น้ำ แบริเออร์ปูน แบริเออร์หัวเกาะ หรือ ถังจราจร เป็นต้น