ไฟกระพริบ พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 100 มม.

  • สัญญาณไฟกระพริบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Ø 100 มม.
  • ใช้งานต่อเนื่องได้นานมากกว่า 14 วัน โดยปราศจากแสงอาทิตย์
  • ทำงานโดยอัตโนมัติ กระพริบทั้งกลางวันและกลางคืน