เป้าสะท้อนแสง พลังงานแสงอาทิตย์

  • ใช้สำหรับติดตั้งเป็นไฟกระพริบ และเป้าสะท้อนแสงรวมกัน เพื่อเตือนสิ่งกีดขวาง
  • ทำงานได้ต่อเนื่อง มากกว่า 20 วัน โดยปราศจากแสงอาทิตย์
  • ติดแผ่นสะท้อนแสง ชนิด DIAMOND GRADE (DG3) พร้อมกับการกระพริบของ LEDs