เป้าสะท้อนแสง พลังงานแสงอาทิตย์

  • ตัวโคมผลิตจากพลาสติกอย่างดี ทนความร้อน ไม่กรอบแตก ไม่ซีดจาง
  • ทำงานได้ต่อเนื่อง มากกว่า 20 วัน โดยปราศจากแสงอาทิตย์
  • ติดแผ่นสะท้อนแสง ชนิด DIAMOND GRADE (DG3) พร้อมกับการกระพริบของ LED