สัญญาณไฟกระพริบ พลังงานแสงอาทิตย์

  • ทำงานโดยอัตโนมัติ กระพริบทั้งกลางวันและกลางคืน
  • มีระบบป้องกันน้ำและฝุ่นตามมาตรฐาน