หมุดสะท้อนแสงพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติด CURB และ BARRIER

  • ติดตั้งง่าย เห็นได้ชัดเจนในเวลากลางคืน
  • มี LED 4 ดวง พร้อมติดแผ่นสะท้อนแสงของ  ชนิด DIAMOND GRADE (DG3) เพิ่มความชัดเจนและปลอดภัยยิ่งขึ้น