หมุดสะท้อนแสงพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติด CURB และบาริเออร์

  • กระพริบต่อเนื่องเป็นเวลา 15 – 20 วัน โดยปราศจากแสงอาทิตย์
  • ติดตั้งง่าย เห็นได้ชัดเจนในเวลากลางคืน
  • พร้อมติดแผ่นสะท้อนแสงของ  ชนิด DIAMOND GRADE (DG3) เพิ่มความชัดเจนและปลอดภัยยิ่งขึ้น