เป้ากระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด Ø 7″

  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Ø 7 นิ้ว
  • ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ โดยมีแผงโซล่าเซลล์ติดไว้ด้านบน
  • มองเห็นได้ชัดเจนจากระยะไกลและกระพริบอัตโนมัติในเวลากลางคืน