ป้ายพับตั้งพื้น

  • ขนาด 65 x 115 ซม.
  • ผลิตจากพลาสติกอย่างดี คงทน แข็งแรง
  • รูปแบบและสัญลักษณ์หน้าป้าย สามารถเลือกสั่งผลิตได้ตามความต้องการ