ป้ายพับตั้งพื้น

  • ขนาด 65 x 115 ซม.
  • รูปแบบสัญลักษณ์หน้าป้ายสามารถเลือกสั่งผลิตได้ตามความต้องการ
  • ติดแผ่นสะท้อนแสง เพื่อคุณภาพของชิ้นงาน