กรวยจราจร ชนิดหนาพิเศษ

  • ชนิดหนาพิเศษ ทำให้มีน้ำหนักมากกว่ากรวยจราจรทั่วไป 2-3 เท่า
  • ใช้วัสดุ EVA ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่มีกลิ่นเหม็น ซึ่งเนื่องจาก PVC เป็นสารต้องห้ามในบางประเทศเราจึงไม่เลือกใช้
  • ผสมแม่สีในกรวยจราจรเยอะกว่าทั่วไป เพื่อให้เห็นสีส้มเด่นชัดเจน และมองเห็นได้ในระยะไกล