สัญญาณไฟจราจร

  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Ø 300 มม.
  • ใช้ LED จากประเทศสหรัฐอเมริกา  
  • มีระบบป้องกันน้ำ และฝุ่นตามมาตรฐาน IP68