ไฟสัญญาณจราจร

  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Ø 300 มม.
  • มีระบบป้องกันน้ำและฝุ่นตามมาตรฐาน