หลักล้มลุก 3 แถบ สีส้มสะท้อนแสง

  • หลักล้มลุก มีการเสริมความแข็งแรงถึง 2 ชั้น
  • ติดแผ่นสะท้อนแสงของ ชนิด DIAMOND GRADE (DG3) ทำให้มองเห็นชัดเจนยิ่งขึ้น