ไฟกระพริบยอดหลักล้มลุก พลังงานแสงอาทิตย์

  • ขนาด Ø 3 นิ้ว สูง 2.5 ซม.
  • ติดตั้งได้ง่ายบนยอดหลักล้มลุก เพียงกดไฟกระพริบลงบนยอดหลักล้มลุก
  • ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ โดยมีแผงโซล่าเซลล์ติดไว้ด้านบน
  • กระพริบอัตโนมัติในเวลากลางคืน