เกี่ยวกับเรา

บริษัท ธนัทธร จำกัด

      เราผลิตและขายสินค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์จราจรบนท้องถนน เพื่ออำนวยความสะดวก และความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ถนน รวมทั้งงานติดตั้งป้ายนำทาง ป้ายจราจรพลังงานแสงอาทิตย์ ไฟสัญญาณจราจร และงานซ่อมไฟฟ้าบนท้องถนน ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี เราได้พัฒนาประสิทธิภาพของสินค้าอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นคุณภาพ และมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้ทันสมัยเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยถือหลักความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนเป็นสำคัญ

วิสัยทัศน์

ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี

สินค้าของเรามีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง

ใส่ใจในเรื่องคุณภาพเป็นอันดับแรก

โดยจะต้องป้องกันภัยบนท้องถนนได้อย่างสูงสุด

และประสิทธิภาพของสินค้าจะต้องมีข้อดี

ที่เหนือกว่าคู่แข่งขันในตลาด จัดส่งสินค้ารวดเร็ว

และบริการหลังการขายที่ให้บริการ

และคอยใส่ใจในการให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า

พันธกิจ

We are Tanattorn (TNT)

T – Teamwork

N – Never stop growing

T – The best quality

นโยบายคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ล้ำหน้า

สินค้าคุณภาพ  มุ่งเน้นพัฒนา

ส่งมอบตรงเวลา  ลูกค้าพึงพอใจ

ISO 9001 : 2015

บริษัท ธนัทธร จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ภายใต้มาตรฐาน ISO 9001 : 2015
ใน 3 ขอบเขต คือ

1. ผลิตป้ายจราจร
2. ผลิตสีเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสงสำหรับงานทำเครื่องหมายบนผิวทาง
3. ประกอบโคมไฟ LED

ทั้งนี้ บริษัท ธนัทธร จำกัด จะรักษาคุณภาพ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

iso

ISO 9001 : 2015

บริษัท ธนัทธร จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ภายใต้มาตรฐาน ISO 9001 : 2015
ใน 3 ขอบเขต คือ

1. ผลิตป้ายจราจร
2. ผลิตสีเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสงสำหรับงานทำเครื่องหมายบนผิวทาง
3. ประกอบโคมไฟ LED

ทั้งนี้ บริษัท ธนัทธร จำกัด จะรักษาคุณภาพ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

3M
อุปกรณ์จราจร
ป้ายจราจร
ป้ายจราจรกระพริบ
สัญญาณไฟจราจร
อุปกรณ์ไฟฟ้า
สีตตีเส้นจราจร
TOA