ข่าวสาร

งานจัดแสดงสินค้าจราจรโลก  29 มีนาคม – 1 เมษายน 2565 ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์  
MTEC (สวทช.) – บริษัท ธนัทธร จำกัด เปิดตัว “กรวยจราจรยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก” ผสมยางพารา 30% ทนทาน ลดการใช้พลาสติก