ป้ายเตือนล่วงหน้าด้วยคลื่นเรดาร์และสัญญาณวิทยุพลังงานแสงอาทิตย์ เตือนระวังรถสวนทาง

  • ขนาดจอแสดงผล 80 x 48 ซม.
  • ควบคุมการทำงานด้วยคลื่นเรดาร์และสัญญาณวิทยุ
  • ติดแผ่นสะท้อนแสง  ชนิด DIAMOND GRADE (DG3)
  • ส่งสัญญาณเตือนผู้ขับขี่ “ระวังรถสวนทาง” ก่อนจะเข้าถึงบริเวณทางโค้งข้างหน้าหรือจุดอับสายตา ซึ่งทำให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่และยานพาหนะ