ป้ายไฟกระพริบ เตือนรถสวนทาง พลังงานแสงอาทิตย์

  • ขนาดจอแสดงผล 84 X 48 ซม. จำวน 2 จอแสดงผล พร้อมเสา
  • กล่องแสดงผลสีดำพร้อมกรอบใสกันน้ำ
  • ควบคุมการทำงานของป้ายไฟกระพริบเตือนรถสวนทางด้วยคลื่นวิทยุ