ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด Ø 3″

  • ขนาด Ø 3 นิ้ว สูง 3 ซม.
  • ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ โดยมีแผงโซล่าเซลล์ติดไว้ด้านบน
  • กระพริบอัตโนมัติในเวลากลางคืน