ไฟฉายแรงสูง พลังงานแสงอาทิตย์

  • ขนาด 145 x 105 x 230 มม. น้ำหนัก 1 กิโลกรัม
  • สามารถส่องสว่างได้ไกลมากถึง 500 เมตร
  • ส่องสว่างได้นาน 10 ชั่วโมง