สีตีเส้นจราจร

  • ส่วนผสมหลักนำเข้าจากประเทศสเปน  และประเทศออสเตรีย ได้รับมาตรฐานระดับสากล
  • สะท้อนแสงได้ดี เนื่องจากใช้ลูกแก้วสะท้อนแสงคุณภาพสูง