ป้ายจราจรกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์

  • ออกแบบให้ทำงานตลอด 24 ชั่วโมง ต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 10 วัน โดยปราศจากแสงอาทิตย์
  • รูปแบบ ขนาด และสัญลักษณ์หน้าป้าย สามารถเลือกสั่งผลิตได้ตามความต้องการ
  • มองเห็นป้ายชัดเจนมากขึ้นด้วยการสะท้อนแสงของแผ่นสะท้อนแสง ชนิด DIAMOND GRADE (DG3)