สัญญาณไฟจราจรคนข้ามถนน แบบไร้สายพลังงานแสงอาทิตย์

  • ควบคุมสัญญาณไฟจราจรด้วยคลื่นวิทยุ
  • ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ทำให้เหมาะแก่พื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าถึงยาก
  • สามารถปรับระยะเวลาการแสดงสัญญาณไฟจราจรได้ตามต้องการ