THERMOLAZER 200 TC รถตีเส้นสีเทอร์โมพลาสติก

  • ผลิตภัณฑ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา 
  • ระบบความร้อนหลอมละลาย สูงสุด 4.5 ชั่วโมง
  • ระบบเผาไหม้ 30,000 BTU