ป้ายเตือนแนวทาง เชื่อมโยงกันไร้สาย พลังงานแสงอาทิตย์

  • ระบบไร้สาย ควบคุมด้วยสัญญาณวิทยุ
  • ผลิตจากแผ่นสะท้อนแสงของ ที่ได้การรับรองจากกรมการขนส่งทางบก