ป้ายเตือนแนวทางเชื่อมโยงกันไร้สาย พลังงานแสงอาทิตย์ (Chevron Link)

  • สามารถควบคุมการกระพริบให้เชื่อมโยงกันทุกป้าย
  • รูปแบบสัญลักษณ์หน้าป้ายผลิตจากแผ่นสะท้อนแสง ชนิด DIAMOND GRADE (DG3) รีดบนแผ่นอะคริลิคนำแสง
  • ทำงานตลอด 24 ชั่วโมง โดยใช้พลังงานจากแผงโซล่าเซลล์