ป้ายเตือนล่วงหน้าด้วยคลื่นเรดาร์และสัญญาณวิทยุ พลังงานแสงอาทิตย์ เตือนระวังรถทางซ้าย/ขวา

  • ขนาดจอแสดงผล 80 x 48 ซม.
  • ควบคุมการทำงานด้วยคลื่นเรดาร์และสัญญาณวิทยุ
  • ติดแผ่นสะท้อนแสง  ชนิด DIAMOND GRADE (DG3)
  • ส่งสัญญาณเตือนผู้ขับขี่ “ระวังรถทางขวา” หรือ “ระวังรถทางซ้าย” ล่วงหน้าก่อนจะเข้าถึงบริเวณทางแยกข้างหน้าหรือจุดอับสายตา ทำให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่และยานพาหนะ