ป้ายเตือนล่วงหน้าด้วยคลื่นเรดาร์และสัญญาณวิทยุ พลังงานแสงอาทิตย์ เตือนระวังรถทางซ้าย/ขวา