สัญญาณไฟกระพริบ LEDs พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 10 ซม. และ 15 ซม. แบบ 8 ดวงชุด

  • จอแสดงผล 10 ซม. และ 15 ซม.
  • ไฟกระพริบ LEDs สีขาว เหลือง แดง น้ำเงิน เขียว หรือตามความต้องการ
  • LEDs เรียงเต็มตามพื้นที่, เรียงเป็นรูปแบบสัญลักษณ์ Chevron หรือตามความต้องการ