สัญญาณไฟกระพริบ พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 10 และ 15 ซม.

  • หลอดไฟ LEDs : สีเหลือง ขาว แดง เขียว หรือน้ำเงิน เรียงได้หลายรูปแบบตามความต้องการ
  • สัญญาณไฟกระพริบ ขนาดจอแสดงผล 10 ซม. และ 15 ซม.
  • สามารถติดตั้งบนแบริเออร์ กรวยจราจร ถังจราจร แบริเออร์น้ำ แบริเออร์หัวเกาะได้