ไฟสัญญาณจราจรสลับช่องทาง ระบบไร้สายด้วยสัญญาณวิทยุ พลังงานแสงอาทิตย์

  • ขนาด 2 x Ø 300 มม. (ไฟจราจรสีแดง/เขียว)
  • ควบคุมไฟสัญญาณจราจรระบบไร้สายด้วยสัญญาณวิทยุ เมื่อกดปุ่มสวิตช์ที่ไฟสัญญาณจราจร ทางใดทางหนึ่ง ไฟสัญญาณจราจร (แดง/เขียว) ทั้ง 2 ทางจะสลับสัญญาณโดยอัตโนมัติ
  • มีระบบป้องกันน้ำ และฝุ่นตามมาตรฐาน IP66