ไฟกระพริบยอดกรวยจราจร พลังงานแสงอาทิตย์

  • ขนาดไฟกระพริบ Ø 4 นิ้ว สูง 11 ซม. ฝาครอบสูง 2.8 ซม. และ 8.5 ซม.
  • ถูกออกแบบมาเพื่อติดตั้งบนยอดกรวยจราจร
  • ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ โดยมีแผงโซล่าเซลล์ติดไว้ด้านบน
  • มองเห็นได้ชัดจากระยะไกลและกระพริบตลอดเวลา 24 ชั่วโมง