กระบองไฟฉายจราจร แบบชาร์จไฟ

  • สามารถปรับเปลี่ยนเป็นไฟนิ่งและไฟกระพริบได้ในตัว
  • สามารถปรับเปลี่ยนเป็นไฟฉายได้