ป้ายไฟกระพริบเตือนถนนลื่น พลังงานแสงอาทิตย์

  • ควบคุมการทำงานด้วยอุปกรณ์ตรวจจับน้ำฝน
  • ขนาดจอแสดงผล 48 x 84 ซม.
  • ติดแผ่นสะท้อนแสง  ชนิด DIAMOND GRADE (DG3)