สัญญาณไฟกระพริบ พลังงานแสงอาทิตย์

  • ทำงานโดยอัตโนมัติ กระพริบทั้งเวลากลางวันและกลางคืน
  • ใช้ LED จากประเทศสหรัฐอเมริกา  
  • มีระบบป้องกันน้ำและฝุ่นตามมาตรฐาน IP66