ไฟเตือนลูกศรท้ายรถ

  • โครงสร้างผลิตจากแผ่นโลหะอะลูมิเนียม
  • หลอดไฟ LED ใช้ชนิดเดียวกับไฟท้ายรถยนต์
  • จังหวะการกระพริบเป็นจังหวะเหมือนไฟเลี้ยวรถยนต์