กล่องไฟ LEDs โพลีคาร์บอเนต

  • ขนาด 910 X 430 X 230 มม.
  • ตัวกล่องสีขาว ติดแผ่นสะท้อนแสง  ชนิด Diamond Grade Translucent 
  • ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ โดยมีแผงโซล่าเซลล์ติดไว้บนตัวกล่อง