แผงกั้นเหล็กขาวแดง

  • แผงกั้นเหล็ก ขาว-แดง มี 3 ขนาด เล็ก กลาง และใหญ่
  • ทั้ง 3 ขนาด สามารถเลือกมีล้อ หรือไม่มีล้อได้