แบริเออร์หัวเกาะ

  • มี 2 แบบ คือ แบบธรรมดา และแบบพลังงานแสงอาทิตย์
  • ผลิตจากพลาสติกอย่างดี มีความยืดหยุ่น เพื่อช่วยลดแรงกระแทก
  • ติดแผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง ชนิด  DIAMOND GRADE (DG3) FLUORESCENT