บริเขต

  • ทำจากพลาสติกอย่างดี ทนทาน แข็งแรง
  • ถอดประกอบง่าย เพียงใช้สลักล็อค เคลื่อนย้ายสะดวก
  • ติดแผ่นสะท้อนแสง  ชนิด Temporary Traffic Control (TTC)