ป้ายเตือนล่วงหน้าด้วยสัญญาณวิทยุ พลังงานแสงอาทิตย์ เตือนน้ำท่วม

  • ควบคุมการทำงานด้วยอุปกรณ์ตรวจจับระดับน้ำ และสัญญาณวิทยุ
  • ขนาดจอแสดงผล 84 x 48 ซม. จำนวน 2 จอแสดงผล
  • ส่งสัญญาณเตือนผู้ขับขี่ ได้ถึง 2 ข้อความ คือ (น้ำท่วมสูง รถห้ามผ่าน) , (น้ำท่วม รถใหญ่ผ่านได้)