ป้ายเตือนล่วงหน้าด้วยสัญญาณวิทยุ พลังงานแสงอาทิตย์ เตือนน้ำท่วม

  • จอแสดงผล 1 ข้อความ ขนาด 80 x 48 ซม. หรือ จอแสดงผล 2 ข้อความ ขนาด 80 x 96 ซม.
  • ควบคุมการทำงานของป้ายไฟกระพริบเตือนน้ำท่วมด้วยอุปกรณ์ตรวจจับระดับน้ำแบบ 1 ระดับหรือ 2 ระดับ และสัญญาณวิทยุ
  • ส่งสัญญาณเตือนผู้ขับขี่ ได้ถึง 2 ข้อความ คือ (น้ำท่วมสูง รถห้ามผ่าน) , (น้ำท่วม รถใหญ่ผ่านได้)
  • สามารถปรับเปลี่ยนข้อความตามความต้องการ