ไฟลูกศร LED พลังงานแสงอาทิตย์ แบบปรับระดับสูง-ต่ำได้

  • ขนาด 60 X 120 ซม. (ขนาดและรูปทรงลูกศรตามมาตรฐานกรมทางหลวง)
  • พร้อมติดแผ่นสะท้อนแสง ชนิด DIAMOND GRADE (DG3) เพิ่มความชัดเจนปลอดภัยยิ่งขึ้น
  • ปรับระดับสูง-ต่ำได้ ตามต้องการ
  • ปรับจังหวะการกระพริบได้หลายรูปแบบ