ไฟลูกศร LEDs พลังงานแสงอาทิตย์ แบบปรับระดับสูง-ต่ำได้

  • ขนาด 60 x 120 ซม.
  • ขนาดและรูปทรงลูกศรตามมาตรฐาน
  • หลอดไฟ LEDs สีเหลือง จำนวน 600 ดวง
  • ติดแผ่นสะท้อนแสง ชนิด DIAMOND GRADE (DG3)