โคมไฟถนน LED พลังงาานแสงอาทิตย์

  • รูปทรงสวยงามทันสมัย
  • มั่นใจด้วยระบบการป้องกันน้ำและฝุ่น ตามมาตรฐาน IP66
  • สามารถติดตั้งหรือเปลี่ยนกับกิ่งเดิมได้ทันที