โคมไฟถนน LED พลังงานแสงอาทิตย์

  • รูปทรงสวยงามทันสมัย ALL-IN-ONE DESIGN
  • มั่นใจด้วยระบบการป้องกันน้ำและฝุ่น ตามมาตรฐาน IP66
  • สามารถติดตั้งหรือเปลี่ยนกับกิ่งเสาไฟเดิมได้ทันที