กรวยจราจรยางพารา

  • ขนาด สูง 80 ซม. หนัก 2.5 กก.
  • มีส่วนผสมของยางพาราธรรมชาติ 30% ซึ่งมีเอกสารรับรองจากทาง MTEC (สวทช.)
  • ติดแผ่นสะท้อนแสงที่ได้คุณภาพ พร้อมใส่ชื่อหน่วยงานได้