ป้ายเตือนล่วงหน้าด้วยคลื่นเรดาร์และสัญญาณวิทยุพลังงานแสงอาทิตย์ เตือนระวังรถกลับรถ

  • ขนาดจอแสดงผล 80 x 48 ซม.
  • ควบคุมการทำงานด้วยคลื่นเรดาร์และสัญญาณวิทยุ
  • ติดแผ่นสะท้อนแสง  ชนิด DIAMOND GRADE (DG3)
  • ส่งสัญญาณเตือนผู้ขับขี่ “ระวังรถกลับรถ” ก่อนจะเข้าถึงบริเวณจุดกลับรถข้างหน้า ซึ่งทำให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่และยานพาหนะ